::ปรับปรุงเมื่อ :: วันจันทร์ที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 : ราคาเปิด :6.1 | สูงสุด : 6.2 | ต่ำสุด : 5.95 | ราคาปิด : 6.15 | เปลี่ยนแปลง : 0.2 | %เปลี่ยนแปลง : 3.36 | ปริมาณซื้อขาย 2,317,317