นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
ปฎิทินกิจกรรม

  • 2564
  • 2563
  • 2562
  • 2561
  • 2560


วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 เมษายน 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
28 เมษายน 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25 เมษายน 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
26 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
7 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2560 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) อาคาร B ชึ้น 6 ห้อง 603 เวลา: 15.20 - 16.20 น
วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ห้องประชุมพร้อมเพรียง ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 14.00 น.
16 มีนาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำปี 2559 สถานที่: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) อาคาร B ชึ้น 6 ห้อง 603 เวลา: 15.20 - 16.20 น

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       

      Thai CAC