นักลงทุนสัมพันธ์

Spry Menu Bar


Image
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ปิดสมุด 25/03/2565)

ลำดับ
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 ดร.ปราณี  เผอิญโชค 125,588,325 21.09%
2 นางสาวแก้วใจ  เผอิญโชค 99,153,765 16.65%
3 นายวุฒิชัย  เผอิญโชค 97,428,225 16.36%
4 นายสมพงษ์  เผอิญโชค 63,432,825 10.65%
5 CITI (NOMINEES) LIMITED-S.A PBG CLIENTS SG 27,926,310 4.69%
6 นายพัฒนศรณ์ เผอิญโชค 25,361,240 4.26%
7 นายวงศ์วริศ เผอิญโชค 20,068,020 3.37%
8 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, HONGKONG 17,850,720 3.00%
9 นายกรวุฒิ เผอิญโชค 14,200,000 2.38%
10 นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 11,132,100 1.87%
  รวม 502,141,530 84.33%
หน้าหลัก | เกี่ยวกับบริษัท | ธุรกิจบริษัท | เทคโนโลยี | นักลงทุนสัมพันธ์ | ความรับผิดชอบต่อสังคม | สมัครงาน | ดาวน์โหลด | ติดต่อบริษัท | บริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2814-5034-7, 0-2814-5056-62, 0-2431-0071-2, 0-2420-0076 โทรสาร 0-2814-5030, 0-2814-5033
© All rights reserved. Thai Rung Union Car Public Company Limited
       


      Thai CAC